КОНТАКТИ

Адрес: ул. полк. Чудомир Топлодолски.

Телефон: 02 /979 14 87, 02 / 879 42 07

e-mail: info-2207848@edu.mon.bg


IBAN : BG25SOMB91303143087900

BIG : SOMBBGSF

© 2024 Дизайн и разработка

Search