ЗА РОДИТЕЛИ

Напомняне
17.април.2024 г.

Уважаеми родители,

Молим най-учтиво да се спазват правилата, регламентирани от 

Правилника за устройството и дейността на детската градина!

Всички от Вас са запознати с тях и сте попълнили декларации за това!

В противен случай ще се наложи достъпът Ви до сградата на детската градина

да бъде ограничен!

 

от Ръководството

© 2024 Дизайн и разработка

Search