ЗА РОДИТЕЛИ

Модел за адаптация на децата
20.септември.2023 г.
 

 МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА.

   Tръгването на детска градина е преломен момент в развитието на всички деца в предучилищна възраст.

    Това ще бъдат годините, в които те, попадайки в нова среда, ще придобият нови навици и умения, както и ще създадат прекрасни приятелства.

    Тръгването на детска градина е изпитание, както за детето, така и за неговите родители. С търпение, разговори и пълноценно време заедно, периодът на адаптация ще отмине със сигурност бързо и леко.

ПОДГОТОВКА ЗА ТРЪГВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА.

От изключителна важност е детето да бъде подготвено за важната промяна, която предстои.

   Децата обичат рутината и вече изградения си дневен режим. Това им дава сигурност, а пристъпването на прага на детското заведение е промяна, която може да стресира и най-увереното дете.

   Подготовката за това, което предстои може да започне няколко месеца по-рано, особено ако детенцето не е посещавало ясла или няма примера вкъщи от по-голямо братче или сестриче.

/1/.Предразположете детето като му разкажете как ще срещне нови приятели, ще има възможност да играе с играчки, които не е виждало досега, ще научава интересни неща.

/2/.Планувайте и осъществете няколко разходки около бъдещата градина, която ще посещава, в часове, когато другите деца играят навън.

/3/.Важно е детето да види, че градината не е страшна, а напротив, това ще бъде място, в което то ще има приятно изкарано време.

/4/.Говорете често с детето за моментите, които предстоят, задавайте му въпроси и ако то има притеснения -помогнете му да ги преодолее.

   С цел осигуряване на условия за постепенно адаптиране на децата към условията на детската градина в ДГ №96 се спазва следния МОДЕЛ НА АДАПТАЦИЯ:

 • Раздялата е част от развитието на детето.
 • Тръгването на детска градина е едно от ключовите събития за детето, което то понася много по-добре, когато родителите му са убедени в способността му успешно да премине през този етап.
 • Доверието, което му гласуват, му позволява да намери в себе си необходимите сили!
 • Тръгването на детска градина е нов, важен етап от развитието на детето, защото отваря път към социализирането.
 • За адаптацията на детето в нова среда като детска градина са необходими между 3 и 4 седмици.
 • Минималният период на адаптация при изключително комуникативни деца, които ясно показват, че няма нужда от присъствието на родителя в новата среда е 3 дни.
 • Моделът предлага една структурирана рамка с ясни стъпки, но в никакъв случай не трябва да се забравя, че всяко дете е индивидуална личност, която определя сама своето темпо на адаптация в новата среда.
 • От изключително значение за определяне на това темпо са социалните компетенции на детето, неговият темперамент, степен на привързаност, досегашен опит на раздяла с родителите и индивидуалното детско поведение.
 • Периодът на адаптация може да се удължи и от външни фактори, като натрупване на много промени и редица нови преживявания за детето /раждане на братче/сестриче, преместване на ново място, почивка, нова детска стая или друга промяна в рутината на детето/.

/2/.РОЛЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО:

 • В детска градина №96 за децата от яслени групи се грижат медицински сестри, а за децата от групите -учители. Те са основните лица за контакт с детето в рамките на адаптацията.
 • Учителите и медицинските сестри имат изключително важната задача да проведат първоначален разговор с родителите, преди началото на адаптацията, в който да получат максимално много и качествена информация относно характера на детето, неговите страхове и предпочитания, любими вещи, ритуали, особености.
 • В последствие, това са хората, които ежедневно посрещат и изпращат детето в детската градина, наблюдават много внимателно поведението на детето, неговите реакции, комуникация с родителите.
 • Учителите и медицинските сестри се опитват да спечелят доверието на детето, да предложат и открият любими игри и дейности.
 • Учителите и медицинските сестри решават в края на всеки изминал ден от адаптацията, какви стъпки да се предприемат на следващия ден и каква да бъде продължителността на адаптационния период.
 • Основната цел на адапацията е изграждането на връзката между медицинските сестри/учителите и детето.
 • Чувството за сигурност към мед. сестри/учителите е в основата на успешното протичане на адаптационния процес и здравословен старт на детето в новия му живот в детската градина.
 • При наличието на промяна е изключително важно, тя да се сподели и с мед. сестри/учителите.

/3/.ОСНОВНИ СТЪПКИ В АДАПТАЦИЯТА:

/1/.Стъпка:

- За да се получи този преход добре без допълнителен стрес, ролята на родителите е от съществено значение.

-  Още преди постъпването в ДГ №96 трябва да се обясни на детето какво е това детска градина. А още по-добре да му се покаже нагледно. Да се отиде до детското заведение заедно с детето, да му се разкаже какво правят децата в там /играят, обядват, спят, пеят песнички/ и колко е интересно това.

/2/.Стъпка:

 • Детска градина №96 подготвя анкета със стандартизирани въпроси относно навиците и особеностите на ново започващите деца, така че тази анкета да бъде попълнена и предоставена на учителите/мед. сестри при началото на адаптационния период.

- Въпросите в анкетата могат да обхващат въпроси, свързани:

 • с етапите на развитие на детето;
 • интересите му;
 • любимите му храни и вещи;
 • кои думи/звуци използва и за какво;
 • ритуали при заспиване;
 • ходене до тоалетна;
 • описание на темперамент;
 • как родителите подхождат в определени ситуации;
 • има ли детето страхове
 • непоносимост към звуци/ храни и т.н.;

- Предоставянето на снимки на детето и неговите близки могат да бъдат полезни за визуализация на пространството/снимка на детето на неговото гардеробче, снимка на детето на неговото легло, при неговата хавлия/, както и след първите опити за раздели, ако детето се сеща за своите родители/баба и дядо.

/3/.Стъпка:

 • Първите 3 дни в детската градина служат за опознаване на новото място, първи срещи с децата и възрастните.
 • Препоръчва се първите посещения да не траят повече от 1 до 3 часа.
 • Предстои постепенно преминаване към половин ден и бавно увеличаване на престоят до цял ден.
 • Този ритъм е важно да се спазва, дори и когато детето е уверено и показва силно желание да остане по-дълго.
 • Новите преживявания, хора и емоции отнемат енергия на детето и не е в негова полза да се превъзбужда и преуморява още при първия престой в новата среда.
 • Мед. сестри/учителите са неотлъчно до детето.
 • Ако детето е пасивно, не желае да се включи в заниманията и да опознае пространството, учителят е редно да даде пример с поведението си /да участва в груповите занимания, да майстори, да пее, да танцува, да си мие ръцете, да седне на масата с другите деца/.
 • Мед. сестра/учителят развежда детето из пространството, представя му другите деца, предлага му игри и занимания и се опитва да осъществи контакт с него /разговор, да го придружи до тоалетната, да му измие ръцете/.
 • На четвъртия ден детето остава за цял ден .
 • Много е важно преди раздялата родителят да обясни на детето, че излиза и ще се върне да го вземе.
 • Много е важно преди раздялата родителят да каже „Чао!“.
 • Необявено пред детето „измъкване“ от пространството ще доведе само до това, при следващи пъти детето да е в постоянно напрежение, че отново може да си тръгне родителя. По този начин родителят си играе с доверието на детето и се опитва да избегне то да придобие много важно умение-да се научи да се разделя.
 • Първата раздяла трае само 15 минути. Протичането на тези 15 минути е решаващо за по-нататъшната адаптация.

Съвет 1:

Ако детето плаче много при самата раздяла, се препоръчва родителят да го вземе на ръце и да го „предаде“ в ръцете на мед. сестрата или учителя .

Съвет 2:

При раздялата могат да помогнат любими предмети на детето /кукла, количка, плюшена играчка или дори кърпичка с парфюма на мама/ само в началото на адаптацията. На по-късен етап детето не може да внася предмети в детската градина!

/4/.Стъпка:

 • Едно от най-важните условия, за лесно свикване, е Вашето дете да чувства сигурност, знаейки, че неговите родители ще го вземат и то не е изоставено.
 • Децата, които не са посещавали детско заведение до момента, понякога имат по-трудна адаптация от тези, които са ходили на ясла.
 • Ако Вашето мъниче  е по-чувствително и се разстройва, винаги може да започнете с плавна адаптация, като известен период от време го взимате на обяд. Вие сами, /но и приемете съветите на персонала/ като родители, ще усетите момента, от който би било най-удачно детето ви да остава за цял ден.
 • Изключително важна е положителна нагласа на родителя към детската градина. Ако той вярва, че това е най-доброто място за детето му, така ще мисли и то.
 • Когато е заведено в групата/яслата, родителят се старае да не му показва своето вълнение, което често възниква.
 • При раздялата родителя трябва да е спокоен, но твърд.
 • Непременно де се каже на детето, кога ще бъде взето и да се уточни времето, по което ще се случи в достъпна за него форма. Говорете с него, обяснявайки му точно кога ще го вземете, като например: „Аз ще дойда за теб, след като обядваш!“, ”Когато изядеш своят обяд, аз ще дойда и ще те взема.” Или „Когато следобед поспиш, хапнеш закуска и поиграеш със своите приятели, аз ще дойда за теб” „когато се наспите и излезете с децата на двора”.

Така детето ще бъде спокойно и наясно, кога ще бъдете отново заедно.

 • За преодоляване на стреса от раздялата, да се изгради ритуал за сбогуване /целувка, прегръдка, възможност да погледа мама през прозореца/.
 • В началото може да помогне мека играчка или любим предмет от вкъщи.
 • Ако детето реагира твърде болезнено на раздялата с майката, нека сутрин го водят на градина бабата или бащата.

/5/.Стъпка:

 • Когато се вземе детето от детска градина е желателно да се „възнагради” с време, прекарано заедно с родителя:
 • да се поинтересува се как е минал денят му;
 • да се поинтересува какво е правило детето;
 • да се поинтересува с кого си е играло;
 • Детето получава нови впечатления и се отвлича от негативните преживявания;
 • да се занимава с нещо приятно;
 • да се обсъдят събитията, които са се случили през времето на вашата раздяла;
 • да се похвали детето за успехите и да се насърчи за положените усилия.
 • Целта е да се изгради взаимно доверие и детето да се почувства спокойно в сигурна среда. Само в дружелюбна и спокойна атмосфера детето ще почувства увереност в любовта и ще повярва в собствените си сили.

В периода на адаптация може да се наблюдават следните прояви на  детето вкъщи:

 • прояви на непослушание;
 • търсене на стара, забравена играчка;
 • връщане към „бебешки” навици;
 • напикаване;
 • Детето реагира по този начин на новия стрес.
 • Важно е родителят да не му се кара, а да изчаква търпеливо да отшуми, което обикновено се случва до месец-два.

 

ОБОБЩЕНИЕ:

КАК ПРОТИЧА ПЪРВИЯ ДЕН В ДЕТСКАТА ГРАДИНА?

   Първият ден в градината е времето, в което детето се запознава със своите учители и бъдещи нови приятели. Това е деня, в който им се разкaзва какво точно ги очаква и как ще протичат дните им в детската градина.

   ПРАВИЛА ЗА 1 ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

   Всяко детско заведение има собствен Правилник за устройството и дейността. В повечето случаи детската градина държат децата да постъпват с преодолян навик за ползване на биберон, както и премахнат памперс. Понякога се допускат взимането на любимата играчка, която да кара детето да чувства сигурност, но ако има нужда от нея.

   Препоръчителен момент е възможността детето да може да се облича и съблича само, но повечето особено в по-малка възраст нямат тези умения. Това не бива да Ви притеснява, тъй като под влиянието на останалите деца в групата, които го правят, както и с помощта на учителите, те бързо ще се научат.

СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

   Социалната адаптация на детето се определя от няколко важни фактора:

- неговата възраст;

 • навици;
 • останалите деца в групата и учителите, които ще се грижат за тях.
 • Тази адаптация може да бъде изключително бърза, особено ако детето има в групата си приятели, с които се познава отпреди.

МЕТОДИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦТАТА В ДЕТСКАТАГРАДИНА .

 • В детските заведения има редица принципи, които се спазват, за да бъде адаптирано детето бързо и добре.
 • Част от тях са избори на игри, които ще отпуснат и сплотят децата, запознаването им с обстановката, която ги заобикаля, използване на материали, които да помогнат на всяко дете, според неговото развитие, да навлезе спокойно в обстановката на детската градина.

СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

/1/.Бъдете честни!

 • Бъдете искрени, разказвайки какво предстои! Дори детето  да не реагира на Вашите думи, бъдете сигурни, че думите ви са разбрани и осмислени, макар и пречупени през детската призма.

/2/.Не лъжете!

 • Спазвайте своята дума, когато например обещаете точен момент на вземане от градината.
 • Ако не може да изпълните обещанието си, то по-добре премълчете!

/3/.Подготовка

 • Колкото по-рано детето е научено на самостоятелност, толкова по-добре!
 • Със сигурност в детската градина ще ви помогнат с възпитанието и преодоляването на някои придобити навици, но всъщност, основната работа трябва да е у дома.
 • Когато детето е самостоятелно, то по-лесно ще се адаптира и в новата среда, която го очаква.

/4/.Създайте ритуал!

 • Той ще затвърждава сигурност във Вашето детенце.
 • Може да е специална прегръдка с целувка, може да е разходка или игра на близка площадка след градина, но нека има нещо, което да очаква Вашето дете в края на деня и то му носи огромна радост.

/5/.Проучете!

 • Всяка градина може да Ви предостави възможността да видите средата, в която детето Ви ще изкарва своите дни, както и да Ви запознае с учителите и правилата на детското заведение.
 • Това ще ви даде представа какво точно предстои, както и да помислите как да подходите в разказите си към своето дете.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ТРУДНО АДАПТИРАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

Причините едно дете да се адаптира трудно в средата на детската градина са много:

 • Един от най-основните е неговия страх от изоставяне. Особено, ако единия родител е бил изцяло ангажиран с неговото отглеждане и възпитание и детето не е било откъсвано от семейната среда.
 • Други фактори, които могат да изиграят роля за по-трудна адаптация са по-малката възраст и умения на детето, спрямо другите деца в групата, некомфортна среда и/или отношение.
 • Немаловажен фактор са и правилата в градинския дневен режим, които могат да са различни от тези в неговия дом- следобедният сън, храненето, периодите на игра и учене.
 • Друг момент е евентуално често разболяване на Вашето дете, което да намали неговите посещения и съответно адаптацията му да се затрудни.
 • Трябва да проследите и помислите какво би помогнало на Вашето дете да се отпусне. Това може да стане, както под формата на разговори с него /докато си играете или се разхождате/, така и с въпроси, към учителите, които полагат грижи за него.

Как да накараме детето да ходи на детска градина?

/1/.Трябва да разберете основната причина, която спира Вашето дете.

/2/.Привързаност към дома и близките му или причина, кореняща се в детското заведение или децата в групата.

/3/.Разбирайки неговите страхове, ще Ви бъде и по-лесно да стигнете до правилните решения1

Как да помогнем на детето да свикне с детската градина?

 • Най-важните фактори, за да се адаптира едно дете успешно, са Вашите увереност, търпение и съпричастност.
 • Тази голяма промяна, която настъпва в живота му е хубаво да бъде обсъждана често, да се дават примери, както и да си имате Ваши ритуали, които да стимулират детето.
 • Винаги може да се консултирате и с хората, които се грижат за него в градината, тъй като те също имат наблюдения, а и огромния им практически опит ще спомогне да намерите верния път.

Типични реакции на детето у дома до приключване на процеса на адаптиране:

 • Детето заспива трудно, спи неспокойно, плаче насън, буди се;
 • Детето загубва апетит, не приема достатъчно количество храна;
 • Доминираща тема за детето е привързаността към родителя.

Адаптирането е процес, който е свързан с реакциите на трите страни:

възрастните в детската градина – педагог и възпитател, семейството и детето.

   Успешното адаптиране на детето предполага възрастните 0двете институции, да се включат активно и да подпомогнат този процес/Димитров & Николова/.

СЪВЕТИ НА ПСИХОЛОЗИТЕ ЗА ЛЕСНА АДАПТАЦИЯ:

/1/.Родителите да не се притесняват, да обърнат внимание на режима на детето си, на храненето му вкъщи, на закаляването му, да се отделят от него, като го оставят на други хора, да наблюдават игрите му с другите деца!
/2/.Детската градина е център, където детето се среща със свои връстници. Ако живее под постоянна опека, малчуганът ще израсне напълно неспособен да се справя с живота на възрастен, няма да може да се адаптира към работа в екип, да се социализира, в повечето случаи не развива умения за общуване, не знае как да създаде приятелства, няма собствено мнение, става зависим от околните. Затова ролята на детската градина е незаменима, а ние педагозите съвместно с родителите трябва да подпомогнем адаптацията на децата.

ИЗВОДИ:

 • Добрата организация, създадена от директора, съдейства максимално за по-бързата адаптация на децата, а именно-част от персонала на яслената група/мед. сестра, педагог и помощник-възпитател/ да предразположи децата в 1 група.
 • Децата, които са посещавали яслена група, нямат проблеми с адаптацията в 1 група.
 • Децата, които постъпват направо в 1 група или не посещават редовно детска градина, преживяват различен период на адаптация, в зависимост от различни фактори -здравословно състояние на детето, характер, предварителна подготовка за детската градина и т.н.
 • За бързата и безболезнена адаптация в 1 група е необходимо учители, помощник-възпитатели и родители да работят в сътрудничество.

Какво да правим, ако детето не слуша в детската градина?

 • В никакъв случай не наказвайте своето дете, ако то не слуша и получавате оплаквания!
 • Опитайте се да откриете първо причината за това поведение и работете върху нея!
 • Често децата се бунтуват срещу своето оставяне в детското заведение и смятат, че с проява на лошо поведение ще провокират вземането си от там.
 • Консултирайте се и с неговите учители, както и с детския психолог в градината, които със сигурност ще ви помогнат с адекватни съвети!

ПОПУЛЯРНИ КНИГИ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА.

 

   На книжния пазар има интересна литература, която може да ви помогне промяната в живота на Вашето дете да се случи по-леко.

Подготвили сме ви няколко заглавия, които вярваме, ще са ви интересни!

/1/.„Адаптация в детската градина” -детски психолог Цветелина Зидарова, като в нея на ясен и достъпен език са обяснени всички моменти с тръгването на градина, разгледани от различни гледни точки – на родителите, учителите и детето.

/2/.От детските предложения: „Ани отива на детска градина” от  Лиане Шнайдер и Ева Венцел-Бюргер, персонална книжка, създадена от издателство BOOK4U, или пък интересна енциклопедия, в която са споделени любопитни неща за предстоящата промяна.

/3/.Бакюс, Ан. /2007)/,„Моето дете от 3 до 6 години“ София: Слънце.

/4/.Димитров, Д. & Николова, И./2012/. „Аз съм в детската градина. Практическо ръководство за учителя за първа група /3–4 години/ в детската градина“. София:“ Изкуства“.

/5/.Златарова, М. „Детската градина – необходим етап в развитието на детето“ 

Михайлова, Б.“ Адаптация на детето в нова среда“

© 2024 Дизайн и разработка

Search