ЗА РОДИТЕЛИ

ВАЖНО!!! - относно пропускателния режим
15.януари.2024 г.
 

Във връзка с издадена заповед №275/28.06.2023г., 

свързана с контрола на  здравословното състояние на децата и достъпа до ДГ №96 „Росна китка“,

 

НАПОМНЯМЕ СЛЕДНОТО:

 

  1. Достъпът до ДГ 96 „Росна китка“ за водене или взимане на дете да се осъществява през централен вход, от един родител и задължително с чисти калцуни, които всеки родител трябва да си осигури.

 

  1. Уважаеми родители, молим да следите за поведението на децата си по коридорите и общите помещения и да не допускате пипането и играта с празничната украса, както и за нейното присвояване.

От ръководството 

© 2024 Дизайн и разработка

Search