ЗА РОДИТЕЛИ

Важно за летния период
30.април.2024 г.

Уважаеми родители, на основание Заповед № РМС24- РД56-86/26.04.24г. ви уведомяваме, че през м. август 2024г. детската градина ще бъде затворена, считано от  01.08.2024г. до 31.08.2024г.

През посочения период заявените за посещение деца могат да  посещават  ДГ №144  „Ханс Кристиан Андерсен“.

Учебната година приключва на 31.05.2024г.

След тази дата децата ще бъдат разпределени в групи от смесен тип.

Молим коректно и в срок да заявите желанията относно посещението на Вашето дете в смесени групи.

От ВАШИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ зависят планиране на храноден и отпуски на персонала.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА 16.05.2024 Г!

От ръководството на ДГ №96 „Росна китка“

© 2024 Дизайн и разработка

Search