ЗА РОДИТЕЛИ

Важноо!!! Относно приемане, издаване и отсъствия на децата
05.юли.2024 г.

Уважаеми родители, напомняме Ви, че :

1. Работното време на ДГ 96 "Росна китка" е от 7:00 часа до 19:00 часа!

 2. Приемът на децата сутрин се извършва от 7:00 часа до 8:30часа! 

3. През летния период отсъствията на децата се извиняват служебно с изключение на тогава, когато дете отсътва по здравословни причини или е върнато със сипмтоми на заболяване. Приемането му отново в детската градина се осъществява само след представяне на медецинска бележка с диагноза и становище от лекар, че е клинично здраво и може да посещава детска градина.

4. При отсъствие на дете от детската градина за 10 или повече дни, независимо от причините за отсъствието му, то се приема с бележка, че не е било в контакт със заразно болни от личния лекара, а при отсъствия за повече от 30 или 60 дни - със съответните медицински изследвания.

5. На централния вход на детската градина може да намерите служебните телефони на всички групи и при необходимост да се свържете с учителите в групата, която посещава детето Ви. Освен това за Ваше удобство има работеща домофонна уредба, чрез която също може да се осъществи връзка с групата, когато достъпът на родители не е разрешен (през времето, когато не се осъщаствява прием или издаване на децата)!

от Ръководството 

© 2024 Дизайн и разработка

Search