ИСТОРИЯ

На 13.04.1979 год. в ж.к. „Дружба 1“ между улиците „Генерал Стоян Стоянов“ и „5019“ е открито ОДЗ № 46 в двуетажна сграда, застроена на площ от 1274 кв. м., което приютява 261 деца – 72 в четири яслени и 189 в шест градински групи. Директор на детското заведение е Райна Петкова, а старша медицинска сестра – Лили Василева.

През месец ноември 1981 г. ОДЗ №46 е преобразувано в ЦДГ№ 121, в което се помещават два първи класа от 4-то ОУ и два първи класа от 69-то СОУ. От 1986 г. до 1989 г. в градината има четири групи, настанени в апартаменти в бл.100 на ж.к. “Дружба 1“ .

Ръководители на детското заведение, допринесли особено много за развитието, обновяването и съхраняването на материално-техническата база са: Лили Стоилова, Весела Стефанова, М. Николова и Н. Владимирова. От юли 1986 г. до септември 1998 г. директор на ЦДГ № 121 е Миланка Попова, а от 28.09.1998 г. до април 2016 г. действащ ръководител е Иванка Петкова Райчева-Цветанова. През 2008 г. ЦДГ № 121 се преименува в ОДЗ № 96 „Росна китка”, от 2016 г. става ДГ № 96”Росна китка”. От април 2016 г. до 22.06.2016 г. временно изпълняващ длъжността директор е Илияна Димитрова. От 23.06.2016 г. до момента, директор на ДГ № 96 „Росна китка“ е г-жа Татяна Радева.

От 1979 г. до 2012 г. ЦДГ №121 е приютила, възпитала и отгледала повече от 7025 деца, цифра, внушаваща уважение към труда на ръководители, педагози, помощник-възпитатели, кухненски, медицински и административен персонал.
Поради недобре стопанисване на документация и отсъствие на летописна книга, нямаме конкретни и по-точни данни за периода 1979г. – 1998 г.
В момента в ДГ № 96 „Росна китка“ се възпитават и обучават над 245 деца., групирани в три яслени и осем градински групи. За тях се грижи квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Обучението се извършва по програми, одобрени от МОН и съобразени с ДОС. Предлагат се и различни допълнителни образователни дейности.
Със съдействието на Столична община и Община Искър през 2000 г. е подновена парната и ВиК – инсталация. Година по-късно е обновено измивното помещение, изградени са нови дворни съоръжения- катерушки и пързалки, а през 2003 г. е укрепена сградната конструкция и е обновен кухненския блок.
През годините в сградата се е помещавал и Детски куклен театър „Театър на приказките – Велинови“, носител на много престижни национални и международни награди.
През 1999 г. с тържествен концерт е отбелязан 20-годишния юбилейна ЦДГ № 121, в чест на който композиторът Йордан Колев е създал специална песен-химн по текст на учителката Нели Петкова. От 2005 г. е взето решение всяка група обучаващи се деца да има собствено име.
Оттогава и до момента, за всяка група ежегодно се организират редица мероприятия в детската градина – национални и международни празници, тържества, театри, изложби, екскурзии, детски лагери и др.
© 2024 Дизайн и разработка

Search