Одобрен проект към СО

27.юли.2020 г.
Екипът на детска градина 96 "росна китка" има удоволствието да Ви уведоми, че бяхме одобрени по проект за развитие на физическото образование и спорт в образователните институции на територията на Столична община! Проектът се  казва "Заедно можем повече", финансира се изцяло от Столична община и страртира през месец септември! Основната дейсност по проекта е провеждането на безплатни занимания по баскетбол за децата от подготвителните групи, както и провеждането на спортен празник с участието на родителите за всички групи, тематично допълнително педагогическо взаимодействие, насочено към физическото, здравното и екологичното развитие на децата в детската градина!
© 2020 Дизайн и разработка

Search