Заплащане на такси

02.април.2020 г.
Уважаеми Родители,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявена с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, се създават временни условия за плащане по банков път на дължимите такси
Информация за дължимите такси може да намерите на сайта  roditel.eu, където е необходимо да се регистрирате.
Банковата сметка на ДГ 96 "Росна китка" е:
    
             IBAN - BG 25 SOMB 9130 3143 0879 00
На основание за плащане е необходимо да запишете трите имена на детето, а на още пояснения - името на групата.
Забележка: По банков път може да заплащате само таксата за детската градина, но не и сумите за Допълнителните дейности !!! И моля въвеждайте точната сума !!! Ако дължите такси за месец февруари и месец март, може да се внесе общата сума!
Останете си по домовете, и бъдете здрави !
Вера Трингова
тел. 0886116076
© 2021 Дизайн и разработка

Search