Благодарност

15.септември.2022 г.
Благодарим за Поздравителните адреси, вниманието и уважението, с което ни удостоиха: Г-н Мирослав Боршош Заместник кмет на Столична община; Г-н Ивайло Цеков Кмет район "Искър" на Столична община; Г-жа Лорита Радева общински съветник, председател на Постоянната комисия по опазване на околната среда към Столичния общински съвет по повод 15 септември- Началото на учебната година. Благодарим!!! Екипът на ДГ №96 "Росна китка"
© 2022 Дизайн и разработка

Search