Профил на купувача

Обява за провеждане на Конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 годна в образователно направление "Футбол"

Възложител : 96 Детска градина "Росна Китка"

Вижте цялата обява

© 2021 Дизайн и разработка

Search