КОНТАКТИ

Адрес: ул. полк. Чудомир Топлодолски.

Телефон: 02 /979 14 87

e-mail: odz96@abv.bg

Директор: Т.Радева, тел: 0884/801 610


IBAN : BG25SOMB91303143087900

BIG : SOMBBGSF

Допълнителна контактна информация

Касиер-домакин: В.Трингова

тел: 0886 / 116 076

© 2021 Дизайн и разработка

Search