ЗА РОДИТЕЛИ

Съобщение за новоприетите деца за 2023/2024 учебна година
06.юни.2023 г.

 Уважаеми родители,

Родителските срещи за новозаписаните деца, НАБОР 2021 година и 2022 година

ще се проведе на 14 ЮНИ 2023 Г., както следва :

1. За яслена група "Зайо Байо" - от 16:30 часа;

2. За група вариант "Ежко Бежко" - от 17:00 часа;

3. За група вариант "Жаба Жабурана" - 17:30 часа.

 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ДЕЦАТА с инициали и входящ номер по групи е следното:

348362042 101973976259047 8887259454881734427 n

348363496 246253861350839 4917747275996182385 n

348381118 196510819562387 7562521779021205936 n

    

© 2023 Дизайн и разработка

Search