ЗА РОДИТЕЛИ

Решение №581 на Столичен Общински Съвет
19.ноември.2020 г.
 

Уважаеми родители,

Приложено може да видите РЕШЕНИЕ № 581 на Столичния общински съвет от 12.11.2020 година, с което се създава в ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община /в сила от 23.07.2020 г./ нов §10 със следното съдържание: „През учебната 2020-2021 година за децата, класирани и записани в целодневна и почасова организация в яслена, първа и втора градински групи в общинските детски градини на територията на Столична община, постъпването може да бъде отложено за периода, в който Столична община попада в червена или оранжева зона, съобразно критериите на Министерство на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка. Децата, за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период ще бъдат извинявани служебно.“

Виж решението тук

© 2021 Дизайн и разработка

Search