ЗА РОДИТЕЛИ

Работа в ДГ 96 "Росна Китка" !
12.септември.2023 г.

  ДГ 96 "Росна китка" обявява свободни рабаботни места

за позициите :

Помощник готвач;

- Помощник възпитател.

  За информация и кандидатстване заявления се подават

на място в детската градина!

© 2023 Дизайн и разработка

Search