ЗА РОДИТЕЛИ

Откриване на новата учебна 2019/2020 година
26.август.2019 г.

Уважаеми родители,
Детска градина 96 „Росна китка” открива новата учебна 2019/2020 год. в обновената и реконструирана сграда на адрес гр. София, жк. Дружба, ул.”Полк. Чудомир Топлодолски” на
16.09.2019 година!
С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че поради забавяне на дейностите по издаване сградата временно се налага следната организация :

- За децата от втора, трета и четвърта група от 02.09.2019 год. до 13.09.2019 год. ще бъде отворена една сборна група във филиала на ДГ 108;
- Децата набор 2016 год., посещавали детска ясла в ДГ 13 „Калинка” от 02.09.2019 год. до 13.09.2019 год., ще бъдат приемани там в сборна група с деца от ДГ 13;
- Всички новоприети деца ще бъдат приемани от 16.09.2019 год. в ДГ 96 „Росна китка”.

Медицинските документи в първия ден след ваканцията се представят на медицинския персонал от съответната детска градина при следния ред:
При отсъствие на детето повече от два месеца:

- Еднoкратен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити;
- Здравна профилактична карта;
- Медицинска бележка, издадена от личния лекар, за липса на контакт със заразно болен.

При отсъствие на детето по-малко от два месеца:

- Здравна профилактична карта;
- Медицинска бележка, издадена от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.
Родителски срещи за новоприетите деца ще се организират както следва:
- За децата от първа възрастова група/ набор 2016 год./ - 11.09.2019г.
- За децата от яслите / набор 2017 год. и 2018 год./ - 10.09.2019г.

Родителските срещи ще се състоят в новата сграда на ДГ 96 „Росна китка” от 17:00 часа.

ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

При възникнали въпроси звънете на телефон 0884 801 610 – Радева
Благодарим за проявеното от Вас разбиране!
Директор на ДГ № 96 „Росна китка
/Т. Радева/

© 2020 Дизайн и разработка

Search