ЗА РОДИТЕЛИ

Месец юли - почивен за ДГ 96
30.юни.2023 г.

 Уважаеми родители,

напомняме Ви, че ДГ 96 "Росна китка" няма да работи през месец юли

съгласно заповед РИС23-РД56-53/25.04.2023 год. на кмета на район Искър.

 Хубаво лято!

С уважение

Татяна Радева

Директор на Дг 96 "Росна китка"

© 2023 Дизайн и разработка

Search