ЗА РОДИТЕЛИ

Медицинска документация при възобновяване на посещенията в детската градина
04.септември.2023 г.

При деца, които възобновяват посещенията си в детската градина и ясла, следва да се изисква:

- В началото на учебната година:

1. Лична здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. При отсъствие на детето за повече от 10 дни- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

3.  При отсъствие на детето за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, извършен не по- рано от 15 дни преди постъпване в детската градина или чсла и медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

 - През цялата учебна година:

1. При отсъствие на детето за повече от 10 дни- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

2.  При отсъствие на детето за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, извършен не по- рано от 15 дни преди постъпване в детската градина или чсла и медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.

© 2023 Дизайн и разработка

Search