ЗА РОДИТЕЛИ

ВАЖНО за 23.09.2022 г.!
19.септември.2022 г.
ЗА РОДИТЕЛИТЕ!
НА 23.09.(ПЕТЪК) В РАЙОНА НА
КВ." ДРУЖБА"1, ПО - ТОЧНО В
ДГ 96 "РОСНА КИТКА" НЯМА ДА ИМА ВОДА ОТ 9:00Ч. ДО 21:00Ч. В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ.
МОЛИМ, РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАДЪРЖАТ ДЕЦАТА У ДОМА, ПОРАДИ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ФИЛТЪР, ХРАНОДЕН И Т.Н. ОТ ДНЕВНИЯ РЕЖИМ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ!
ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА НЕУДОБСТВОТО, НО ТОВА Е ПО НЕЗАВИСЕЩИ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ПРИЧИНИ.
ЕКИПЪТ И РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ "РОСНА КИТКА"
© 2023 Дизайн и разработка

Search