ЗА РОДИТЕЛИ

Благодарност към взелите участие в инициатива "Букет от доброта"
04.ноември.2022 г.

 Ръководството и колективът на ДГ 96 "Росна китка"

се обръща с огромна благодарност към всички, които взеха участие в инициативата

"Букет от доброта" за първия учебен ден!

Вместо традиционното подаряване на цветя родителите, както и служителите от детската градина подкрепиха две благотворителни каузи!

През перида 15.09. - 21.09.2022г. набраните средства от кутиите на трите входа бяха преброени от комисия в състав:

1. Люблена Гурдева ( председател на Обществения съвет към ДГ 96 "Росна китка").

2. Татяна Радева (директор на ДГ 96 "Росна китка")

3. Валя Крулева (председател на Синдикалната организация към ДГ 96 "Росна китка")

 Общата сума възлиза на 3542,40 лв. (три хиляди петстотин четиресет и два лева и 40 стотинки).

От тях по дарителската сметка на Наталия Николаева са преведени 1927,40 лв.

(хиляда деветстотин двадесет и седем лева и 40 стотинки),

а на Община Карлово - 1615 лв. (хиляда шестотин и петнадесет лева)
1

2

© 2024 Дизайн и разработка

Search