ДЕТСКА ГРАДИНА № 96 РОСНА КИТКА, София е открита на 13 Април 1979 година, тогава - ОДЗ № 46. Сградата, в която се е помещавала градината е специално проектирана за нея, според тогавашните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца на възраст от 1 до 6 години.
През ноември 1981 ОДЗ 46 е преобразувано в ЦДГ 121, в която се помещават два първи класа от 4-то ОУ и два първи класа от 69-то СОУ
За периода 1979 - 2012 г. ЦДГ 121 е приютила, възпитала и отгледала повече от 7025 деца, цифра внушаваща уважение към труда на ръководители, педагози, помощник - възпитатели, кухненси и административен персонал
През 1999 година детската градина чества своята 20 годишнина. По повод празника композиторът Йордан Колев пише химн на детското заведение по текст на учителката Нели Петкова.
През 2003 година ЦДГ 121 е с променено наименование - Росна китка.
През 2008 г. Градината се преобразува в Обединено детско заведение № 96 Росна китка
МАТЕРИАЛНА
БАЗА
Новопостроената сграда е с разгърната площ от 1000 кв.м. и открито пространство 10 000 кв. м.


ПОДРОБНО

ГРУПИ
ДГ 96 Росна китка осигурява 8 групи за обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст и 3 яслени групи Капацитетът на детското заведение е повече от 245 деца при целодневен режим на престой

ПОДРОБНО

ЕКИП
Децата са обгрижвани от екип от квалифицирани и мотивирани специалисти, имащи за цел да осигурят пълноценно развитие и да създадат у подрастващите позитивен и оптимистичен мироглед

ПОДРОБНО

© 2024 Дизайн и разработка

Search